تور بازي

1. دهکده‌ي شما

 
اينگونه شروع خواهيد کرد...
سپس دهکده‌ي شما شبيه اين خواهد شد.
در ابتدا دهکده‌ي کوچک شما تنها داراي يک ساختمان مي‌باشد.

در صفحه‌ي بعدي به شما نشان خواهيم داد که چگونه قادر به توسعه‌ي دهکده‌ي خود مي‌باشيد تا آن را به شهري بزرگ و قدرتمند تبديل کنيد.
1 / 5
قبلي بعدي